Andrén, Claes

Företagsuppgifter

Nature Artbevarande & Foto är ett kunskapsföretag inriktat på:

Produktion av naturdokumentär med syftet att engagera och intressera en bred allmänhet för bevarandet av biologisk mångfald, arter och livsmiljöer.
Utredningar och praktisk naturvård, särskilt amfibier och reptiler, i samband med ändrad markanvänding i naturmiljöer.
Föredrag, undervisning och information i syfte att bevara hotade arter och livsmiljöer.

Arbetsområde

Arbetar för närvarande med ett projekt för SVT med arbetsnamnet ”Naturen som förebild”, som är tänkt att bli en miniserie om två program om vardera 58 min. Syftet med projektet är att visa innovationer i naturen som varit förebild för modern teknik, viktig medicin och smart design. Har tidigare varit vetenskaplig ledare för Nordens Ark, varit med och byggt upp Universeum och arbetat som lärare och forskare vid Göteborgs Universitet. Har medverkat som expert i många naturfilmsprojekt och naturprogram. Har stort intresse och kompetens inom artbevarande och naturvård, särskilt amfibier och reptiler. Har rest och arbetat i många exotiska länder.

Produktioner

2014-18. Naturen som förebild. Miniserie för SVT av två filmer om vardera 58 min med fokus på biologisk mångfald och innovationer i naturen som varit förebild för teknik, medicin och design. Planerad visning våren 2018.

2011-14. Fyra naturdokumentärer, om vardera 5-10 min, för Nordens Ark och WWF med fokus på Amurtigerprojektet i ryska Fjärran Östern. Tillsammans med Ola Jennersten och Ulf Jonasson.

2006-14. Medverkat i produktionen av ett tiotal naturdokumentärer för SVT med fokus på artbevarande och vetenskap, främst i Mitt i naturen, t.ex. Svenska amfibier 58 min (2008) och större ekbock 58 min (2014).

2006-08. Överleva. Vetenskaplig naturdokumentär för SVT, 50 min, om arbetet med att bevara Milosviperan, Europas största huggorm. Tillsammans med Ulf Jonasson.

2007. Medverkat, tillsammans med Göran Nilson, i en naturdokumentär för Mitt i naturen, SVT, om 15 års forskning och bevarandearbete om Milosviperan i Grekland, 58 min.

2004-07. Regnskogens hemligheter. Biologisk mångfald och hotade arter i Vietnams regnskogar. Vetenskaplig naturdokumentär för SVT, 58 min. Tillsammans med Ulf Jonasson.
2004-05. Deltagit i ett tiotal kortare naturdokumentärer för SVT, Mitt i naturen, med fokus på naturvård, vetenskap, reptiler och amfibier. Tillsammans med Ulf Jonasson och Hans Berggren.

2000-04. Jakten på Latifi´s huggorm. Naturdokumentär, 30 min, baserad på fältarbete i Iran 2000 och 2002 och med ekonomiskt stöd från National Geographic Society. Klippning Ulf Jonasson. Visades i SVT 2006.

1998. Medverkat i produktionen av en naturdokumentärserie om Sveriges kräldjur, sex filmer om vardera ca 10 min, för SVT. Tillsammans med Göran Nilson och Ulf Jonasson.

1994. Medverkat med eget filmmaterial i en naturdokumentär för SVT om expeditioner i Armenien och Turkmenistan.

1991. Medverkat med eget filmmaterial i en naturdokumentär för SVT om expeditioner i Turkiet och Kaukasus.

1991. Medverkat med eget filmmaterial i Vetenskapens värld, SVT, i en dokumentär om den svenska huggormens fortplantning.

1984. Medverkat med eget filmmaterial i en dokumentär för SVT om klockgrodan, återinförandet av en utdöd djurart, 30 min.

1976. Medverkat som expert tillsammans med Göran Nilson i en naturdokumentärserie om fyra filmer, vardera 30 min, för SVT om reptiler i främre Orienten. Visades i TV1 1977 och 1978, samt i Kunskapskanalen 2007.

Kontaktuppgifter

Claes Andrén
Nature Artbevarande & Foto AB
Korsviken 117
459 91 Ljungskile
Sverige

Telefon: 0732-706349, 0303-336433
Epost: claes.andren@artbevarande.se
Hemsida: http://artbevarande.se/ (under rekonstruktion)