Medlemskap

Föreningen har tre olika slags medlemskap:

Fullt medlemskap
För filmare som idag, yrkesmässigt, arbetar med att producera naturfilm. Som medlem åtnjuter alla rättigheter och skyldigheter inom föreningen.

Förberedande medlemskap
Förberedande medlemskap är för dig som idag inte jobbar med att producera film, men har ett intresse. vi ställer inga direkta förkrav, utan här är det dit genuina intresse för naturfilm som är drivande. Genom dit medlemskap som Förberedande medlem kommer du i kontakt med många av Sveriges främsta naturfilmare och mentorskap. Du får delta på alla föreningens arrangemang och föreläsningar.

Ansök om medlemskap här

 

Styrelsen kommer kontakta dig inom 7 dagar.  För sökande till Full medlemskap kommer styrelsen efterfråga minst 2 arbetsprov eller produktioner där den sökande deltagit på ett framstående sätt.

För mer information angående medlemskap kontakta styrelsen.