Medlemskap

Föreningen har tre olika slags medlemskap:

Fullt medlemskap
För filmare som idag, yrkesmässigt, arbetar med att producera naturfilm. Som medlem åtnjuter alla rättigheter och skyldigheter inom föreningen. (Kräver inbjudan från styrelsen)

Förberedande medlemskap
Förberedande medlemskap är för dig som idag inte jobbar med att producera film, men har ett intresse. vi ställer inga direkta förkrav, utan här är det dit genuina intresse för naturfilm som är drivande. Genom dit medlemskap som Förberedande medlem kommer du i kontakt med många av Sveriges främsta naturfilmare och mentorskap. Du får delta på alla föreningens arrangemang och föreläsningar.
Ansök om förberedande medlemskap här

Naturfilmarnas vänner (stödmedlem)
Genom att bli Naturfilmarnas vän ger du oss möjlighet att stödja och utveckla svensk naturfilm, inspirera och engagera en ny generation av unga naturfilmare, anordna publika naturfilmsfestivaler och fortsätta producera personlig och viktig naturfilm. Naturfilmarnas vänner får också vår nyhetsbrev via epost.
Läs mer om Naturfilmarnas vänner här

 

Styrelsen kommer kontakta dig inom 7 dagar.

För mer information angående medlemskap kontakta styrelsen.