Medlemskap

Föreningen har tre olika slags medlemskap:

Fullt medlemskap
För filmare som idag, yrkesmässigt, arbetar med att producera naturfilm. Som medlem åtnjuter alla rättigheter och skyldigheter inom föreningen.

Förberedande medlemskap
Förberedande medlemskap är för dig som idag inte jobbar med att producera film, men har ett intresse. vi ställer inga direkta förkrav, utan här är det dit genuina intresse för naturfilm som är drivande. Genom dit medlemskap som Förberedande medlem kommer du i kontakt med många av Sveriges främsta naturfilmare och mentorskap. Du får delta på alla föreningens arrangemang och föreläsningar.

Stödmedlem
Stödmedlemsskap från 300:- i föreningen Naturfilmarna (Önskar man att stödja med en större summa är det mycket välkommet).

En del åskådare på filmvisningar har undrat om man kan bli stödmedlem. Och visst kan man det! Om man vill stödja svensk naturfilm genom föreningen Naturfilmarna så anmäler man sitt intresse och erhåller följande förmåner.

Som stödmedlem får man reducerat pris på visningar, ett nyhetsbrev om festivaler och visningar på tv och annorstädes. Man får ”Årets film” som utses av föreningen. Man kan också anmäla sig som funktionär på filmfestivalen på Nordens Ark.

För stödmedlem, kontakta styrelsen.

Ansökan för filmare
Ansökan om medlemskap ställes till styrelsen. Fyll i formuläret i menyn ”Ansökan”. Styrelsen kommer kontakta dig inom 7 dagar. Styrelsen kommer efterfråga minst 2 arbetsprov eller produktioner där den sökande deltagit på ett framstående sätt.

För mer information angående medlemskap kontakta styrelsen.