Välkommen till föreningen Naturfilmarna

Föreningen Naturfilmarna bildades våren 2009 efter ett önskemål från Sveriges ledande naturfilmare. Naturfilmarna är en ideell förening för personer som på olika sätt är verksamma med produktion av naturfilmer, bosatta och verksamma i Sverige. Naturfilmarna ska främja och verka för en produktion och visning av naturfilmer med en hög teknisk, biologisk och konstnärlig nivå. Föreningen organiserar regelbundna sammankomster, kurser, seminarier och filmfestivaler. Naturfilmarna är en nationell förening.

Scandinavian Wildlife Film Festival 2018

Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand
25-28 januari 2018
För mer information besök www.swff.se

Unga naturfilmare
Läs om föreningens projekt där vi satsar på naturfilm för unga!
Läs mer här.