Aktuellt

Scandinavian Wildlife Film Festival 2018

Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand
25-28 januari 2018
För mer information besök www.swff.se

Vi efterlyser filmer från naturfilmare boende eller verksam i Sverige, Danmark, Norge, Finland eller Estland

Tre katagorier:
Wildlife Filmmakers
Work in Progress
Young Filmmakers Competition

Sista anmälningsdatum
1 okt 2017 (Wildlife Filmmakers & Work in progress)
1 dec 2017 (Young Filmmakers Competition)

 

Naturfilmarna
har fått stöd med 3 296 690 kr
för Safari Sverige

”Safari Sverige” är ett filmprojekt för och med ungdomar. Det bygger på att skapa en digital karta av korta, ca.3 min, filmreportage från hela Sveriges natur. På kartan kommer det att finnas röda punkter som är klickbara och en film spelas upp från den platsen. Kartans meny ger också information om svensk natur/miljö som t.ex. allemansrätten, tips för camping, säker lägereld, sopsortering, om ätbara växter-bär och svampar m.m. De unga filmarna får själva komma med idéer för filmer och information på kartan. Projektet ”Safari Sverige” kommer också att ta steget in i VR-teknik som gör upplevelserna av närhet till naturen starkare. Ungdomar från hela Sverige får möjlighet att med film berätta om sina smultronställen eller söka nya spännande områden. Till hjälp har de en arbetsgrupp bestående av erfarna naturfilmare som ger stöd åt grupperna att planera sitt filmarbete och råd i hur tekniken bäst används. De unga naturfilmarna får själva ta fram sina filmidéer, filma och redigera materialet. I reportaget skall filmarna också ange om särskilda omständigheter råder. Det kan finnas häckande fåglar eller andra djur som inte får störas. Filmerna skall också beskriva tillgängligheten och svårighetsgraden i det aktuella naturområdet för att ge människor med en funktionsnedsättning användbar information. Med den digitala kartan skapar ungdomarna ett levande verktyg för ökat intresse för svensk natur. Kartan ger enkel information och erbjuder spännande upplevelser med ungdomsperspektiv för alla som vill ta steget ut i naturen. Ungdomarnas arbete visar på det positiva med att vi har en ren och levande natur. Målgruppen är mellan 11 till 25 år. Från projektet ”Unga Naturfilmare” ser man att mellanstadiet är en bra ålder att börja lära och ta ansvar för ide och teknik. Ensamkommande nya svenskar är också en grupp som projektet jobbar med, vilket är spännande eftersom de har andra erfarenheter av djur och natur. Projektet är till början treårigt med ekonomisk hjälp från Arvsfonden, men skall sedan efter de inledande tre åren fortsätta att uppdateras och växa med hjälp av kommuner, Studiefrämjandet, Naturfilmarna och andra organisationer.