Styrelsen

Ordförande: Stefan Quinth
e-post: stefan@naturfilmarna.se

Vise Ordförande: Björn Obenius
e-post: b.obenius@telia.com

Kassör: Mattias Eliasson
e-post: obygdenfilm@gmail.com

Sekreterare: Clas Andrén
epost: claes.andren@artbevarande.se

Ledamot/Filmreelansvarig: Göran Alm
e-post: alm.go@telia.com

Ledamot/Programansvarig: Rickard Johansson
e-post: rickard@arrowpictures.se

Ledamot/Webbredaktör: Svante Lysén
e-post: natura@svantelysen.se

Suppleant: Malin Nicander
e-post: malin@malinnicander.com