Fonder

Vi har samlat ihop information om olika fonder och organisationer där man kan ansöka om stöd till sina filmprojekt.

Hoppas att den kan vara en starthjälp när ni skall söka om stöd till era framtidiga projekt!

Fonder_Naturfilmarna_Jan2017