FUN 2016

FUN- Festival Unga Naturfilmare är en filmfestival med fokus på barn och ungas förhållande till natur och miljö.
Den arrangerades för första gången i Rovdjurscentrum & Rovdjursparken
Grönklitt Orsa Maj 2015. Grunden
till festivalen är projektet Unga
Naturfilmare där filmgrupper från hela
landet producerat naturfilmer under året.
De får möjlighet att utbyta erfarenheter,
visa sina filmprojekt och inspireras av
varandra och de professionella
naturfilmare som också är knutna till
projektet. Här kan du ladda ner programmet.

Temat 2016 var ”Äventyr” och uppdraget var att göra en film om vildmarksäventyr i Orsa skogsmark. Filmen fick vara max 3 min. Här är resultatet.