FUN | Festival Unga Naturfilmare

FUN- Festival Unga Naturfilmare är en filmfestival med fokus på barn och ungas förhållande till natur och miljö.
Den arrangeras för första gången i Rovdjurscentrum & Rovdjursparken
Grönklitt Orsa 15-18 jan. 2015. Grunden
till festivalen är projektet Unga
Naturfilmare där filmgrupper från hela
 landet producerat naturfilmer under året.
De får möjlighet att utbyta erfarenheter,
visa sina filmprojekt och inspireras av
varandra och de professionella
naturfilmare som också är knutna till
projektet.
Programmet består av filmvisningar, work-shops i filmteknik och redigering, 60sek filmrace, filmsnack med kunniga natur-filmare, berättarkvällar, filmquiz, snöbio m.m.
vi som arrangerar festivalen är Föreningen Naturfilmarna, Rovdjurscentrum i Grönklitt, Studiefrämjandet och Film i Dalarna.