Magnusson, Jonny

Företagsuppgifter

En ideell enmansfilmare med kärlek till området runt Öresund. Allt filmarbete är ideellt för att främja och sprida de glädjeämnen Öresunds miljön döljer under ytan. Driver hemsidan oresundsdykning.se som en plattform för kunskapsförmedlingen.

Arbetsområde

Undervattensfilmning av alla typer med fokus på Öresund, men även andra platser under ytan fastnar i kameran när tillfälle finns.

Produktioner

Små lokala produktioner för invånarna runt Öresunds för spridning i sociala medier. Korta produktioner med UR och närliggande Naturum. Även andra ideella organisationer/kommuner/myndigheter använder film materialet.

Under ytan. En film om öresundsdykaren Jonny Magnusson

Kontaktuppgifter

Jonny Magnusson
Ulvögatan 6
257 31 Rydebäck
E-post: jonny.magnusson@hsdkdelfinen.se