Medlemskap

Föreningen har tre olika slags medlemskap:

Fullt medlemskap
För filmare som idag, yrkesmässigt, arbetar med att producera naturfilm. Som medlem åtnjuter du alla rättigheter och skyldigheter inom föreningen. (Kräver inbjudan från styrelsen)
Kostnad: Startavgift 500:- + årsavgift 500:- + moms

Förberedande medlemskap
Förberedande medlemskap är för dig som idag inte jobbar med att producera film, men har ett intresse. Vi ställer inga direkta förkunskaper, utan här är det ditt genuina intresse för naturfilm som är drivande. Genom ditt medlemskap som Förberedande medlem kommer du i kontakt med många av Sveriges främsta naturfilmare och mentorskap. Du får delta på alla föreningens arrangemang och föreläsningar.
Kostnad: Startavgift: 250:- + årsavgift 250:- + moms
Ungdomar 16-20 år: gratis.

Du kan ansöka om förberedande medlemskap genom att skicka en e-post till rickard@naturfilmarna.se  Skriv lite information om dig själv och varför du vill gå med i föreningen. Glöm inte att inkludera namn och telefonnummer!

Styrelsen kommer kontakta dig inom 7 dagar.

Naturfilmarnas vänner (stödmedlem)
Genom att bli Naturfilmarnas vän ger du oss möjlighet att stödja och utveckla svensk naturfilm, inspirera och engagera en ny generation av unga naturfilmare, anordna publika naturfilmsfestivaler och fortsätta producera personlig och viktig naturfilm. Naturfilmarnas vänner får också vår nyhetsbrev via epost.
Läs mer om Naturfilmarnas vänner här

För mer information angående medlemskap kontakta styrelsen.