Styrelsen

Ordförande: Rickard Pihl
e-post: rickard@naturfilmarna.se

Vice Ordförande: Rosita Molldén
e-post: rosita@smogenbaden.se

Kassör: Mattias Eliasson
e-post: obygdenfilm@gmail.com

Sekreterare/Ungdomsansvarig: Mathilda Segedahl
epost: mathilda.segedahl@gmail.com

Ledamot: Göran Alm
e-post: goran.alm.hjo@gmail.com

Ledamot/Webbredaktör: Svante Lysén
e-post: natura@svantelysen.se

Ledamot: Björn Obenius
e-post: b.obenius@bodok.nu

Ledamot: Claes Andrén
epost: claes.andren@artbevarande.se