Unga Naturfilmare

2013 -2016 genomförde Naturfilmarna ett natur- och miljöprojekt baserat på film. Projektet byggde på ett nätverk av skolor och filmgrupper bestående av ungdomar (upp till 29 år) över hela Sverige, där man fick möjlighet att lära sig använda filmen som verktyg för att berätta och påverka i natur- och miljöfrågor.

Höjdpunkten under projektets tre år var festivalerna “Scandinavian Wildlife Film Festival” – SWFF2013 & SWFF2016 på Nordens Ark i Bohuslän och Festival Unga Naturfilmare – FUN2015 & FUN2016 på Grönklitt i Dalarna, där utvalda filmer gjorda av studenter och ungdomar visades. Besök i Riksdagen.

Projektet genomfördes med stöd av Allmänna Arvsfonden och Studiefrämjandet.