Naturfilm i Norden

Runt om i Norden finns det naturfilmare, inte bara i vårt avlånga land, utan även i våra vackra grannländer. Klicka dig vidare på länken nedan för att ta dig till Norska grannföreningen.
Liknande föreningar finns i Danmark och håller på att byggas upp i Finland/Estland och även på Island.

Vi arrangerar kurser och samverkar mellan länderna för att stärka naturfilmen i Norden.

Nordenansvarig;
Bernhard Pausett
pausett@online.no

Norsk Naturfilmforening
Läs om våra vänner i Norge här!