Naturfilmarnas etiska policy

En medlem i Naturfilmarna lovar att följa föreningens etiska värderingar:

  • Man uppträder på ett hänsynsfullt sätt i naturen utan att störa eller förstöra.
  • Filmmaterial skapas och presenteras på ett ärligt och uppriktigt sätt.
  • Man informerar öppet om hur filmningen utförts, för att undvika missförstånd och misstankar om fusk.

Att vara medlem av Naturfilmarna är en kvalitetsstämpel,
men också ett ansvar.