Naturfilmarnas etiska policy

Att vara medlem av Naturfilmarna är en kvalitetsstämpel, men också ett ansvar.

En medlem i Naturfilmarna lovar att följa föreningens etiska värderingar:

    • Man uppträder på ett hänsynsfullt sätt i naturen utan att störa eller förstöra.
    • Filmmaterial skapas och presenteras på ett ärligt och uppriktigt sätt.
    • Man informerar öppet om hur filmningen utförts, för att undvika missförstånd och misstankar om fusk.
    • Främja och informera om vikten med biologiskt mångfald och en levande natur. Föreningen stödjer och jobbar utifrån de svenska miljökvalitetsmålen.
     Miljömålen

Illustration: Tobias Flygar