Välkommen till föreningen Naturfilmarna

Föreningen Naturfilmarna bildades våren 2009 efter ett önskemål från Sveriges ledande naturfilmare. Naturfilmarna är en nationell ideell förening för personer som på olika sätt är verksamma med produktion av naturdokumentärfilmer, bosatta eller verksamma i Sverige. Naturfilmarna ska främja och verka för en produktion och visning av naturfilmer med en hög teknisk, biologisk och konstnärlig nivå. Vi  stödjer och jobbar utifrån de svenska miljökvalitetsmålen.  Föreningen organiserar regelbundna sammankomster, kurser, seminarier och filmfestivaler.

Om medlemskap Läs här

Följ Naturfilmarna på Facebook och Instagram.