Välkommen till Naturfilmarna

Föreningen Naturfilmarna bildades våren 2009 efter ett önskemål från Sveriges ledande naturfilmare. Naturfilmarna är en nationell ideell förening för personer som på olika sätt är verksamma med produktion av naturdokumentärfilmer, bosatta eller verksamma i Sverige.
Naturfilmarna ska främja och verka för en produktion och visning av naturfilmer med en hög teknisk, biologisk och konstnärlig nivå.
Vi stödjer och jobbar utifrån de svenska miljökvalitetsmålen.
Föreningen organiserar regelbundna sammankomster, kurser, seminarier och filmfestivalen Scandinavian Wildlife Film Festival.

Naturfilmarnas etiska policy

Att vara medlem av Naturfilmarna är en kvalitetsstämpel, men också ett ansvar.
En medlem i Naturfilmarna lovar att följa föreningens etiska värderingar:

  • Man uppträder på ett hänsynsfullt sätt i naturen utan att störa eller förstöra.
  • Filmmaterial skapas och presenteras på ett ärligt och uppriktigt sätt.
  • Man informerar öppet om hur filmningen utförts, för att undvika missförstånd och misstankar om fusk.
  • Främja och informera om vikten med biologiskt mångfald och en levande natur. Föreningen stödjer och jobbar utifrån de svenska miljökvalitetsmålen.

Naturfilmskanalen

Välkommen till Naturfilmarnas nya streamingsida på Vimeo.
På Naturfilmskanalen går det att titta på både nya och gamla svenskproducerade naturfilmer och dokumentärer.
Nedan ser du trailer från utvalda filmer.
Kika gärna in på sidan, det finns många naturfilmer att välja mellan.

NATURFILM I NORDEN

Runt om i Norden finns det naturfilmare, inte bara i vårt avlånga land, utan även i våra vackra grannländer. Klicka dig vidare på länken nedan för att ta dig till Norska grannföreningen.
Liknande föreningar finns i Danmark.

Vi arrangerar kurser och samverkar mellan länderna för att stärka naturfilmen i Norden.

Nordenansvarig;
Bernhard Pausett
pausett@online.no

Norsk Naturfilmforening
Läs om våra vänner i Norge här!