Välkommen till föreningen Naturfilmarna

Föreningen Naturfilmarna bildades våren 2009 efter ett önskemål från Sveriges ledande naturfilmare. Naturfilmarna är en ideell förening för personer som på olika sätt är verksamma med produktion av naturfilmer, bosatta och verksamma i Sverige. Naturfilmarna ska främja och verka för en produktion och visning av naturfilmer med en hög teknisk, biologisk och konstnärlig nivå. Föreningen organiserar regelbundna sammankomster, kurser, seminarier och filmfestivaler. Naturfilmarna är en nationell förening.

Om medlemskap Läs här

OBS!!!

På grund av det nuvarande corona-läget har SWFF Scandinavien Wildlife Film Festival 2022 i Hunnebostrand flyttats från februari till 29 september – 2 oktober 2022.