Scandinavian Wildlife Film Festival

Scandinavian Wildlife Film Festival 2024

Naturfilmer visades hela helgen med en pampig invigningsfest den 9 februari. Årets invigningstalare var naturfilmaren Claes Andren med bakgrund på Göteborgs universitet, Universeum och Nordens Ark, men det har hela tiden varit bevarandet av grodor och ormar som varit i fokus.
Stefan Edman, Peter Muld och Lisa Sihlberg presenterade årets invigningsfilm ”Sveriges Saltaste Kust”.

Hela lördag visades naturfilmer från när och fjärran. Eftermiddagen avslutades med politikerdebatt om miljöfrågor. Här får alla tillfälle att fråga ut våra riksdagskvinnor och riksdagsmän om hur deras parti ser på framtiden för svensk natur-och miljö!

Ladda ner lagerkransar

Filmer som har visats på Scandinavian Wildlife Film Festival har rätten att lägga våran lagerkrans på filmen. Antingen i marknadsföringssyfte av filmen eller för att visa att den är utvald att visas av styrelsen i Naturfilmarna.
Ladda ner den i svar eller vitt i formatet .png