Film om Allemansrätten

Tre av Naturfilmarnas medlemmar Sarita Eliasson Edland, Lina och Rickard Phil håller för närvarande på att producera sex stycken filmer med stöd  av Naturvårdverket om Allemansrätten. Här visas tre av de filmer som hittills är gjorda.

Eldning, hantverk och ätbart i skogen

Reptiler/Groddjur och Cykling på känslig mark

Husdjur i naturen