Magnusson, Jonny

Företagsuppgifter

Hej, mitt namn är Jonny Magnusson, och jag har den stora förmånen att ha vuxit upp vid den vackra västkusten av Öresund. Detta unika läge har gett mig ett livslångt intresse för havet, ett intresse som har växt sig starkare för varje dyk jag tagit.

Min passion för havet går djupare än bara ytan. Då havet är förutsättning för allt liv även på land. Att utforska och dokumentera den undervattensvärld som döljer sig under vågorna har blivit mitt livs kall. Jag vill dela denna fascinerande värld med de som inte har möjligheten att uppleva den på egen hand, för att visa dess skönhet och sårbarhet.

Efter ett årtiondes snorklande och fyra årtionden av dykning känner jag fortfarande att havet är den bästa platsen att vara. Det finns alltid något nytt att upptäcka, någon ny skönhet att föreviga och nya utmaningar att möta. Det är en värld som kontinuerligt fascinerar och inspirerar mig.

Genom mitt filmande strävar jag efter att skapa en balans mellan det vackra och det sårbara. Det är viktigt för mig att visa hur vår livsstil påverkar havet och att uppmärksamma den otroliga förmågan till återhämtning som naturen under ytan besitter, givet att vi ger den en chans.

Arbetsområde

Mitt arbetsområde är främst i den nära miljön kring Öresund, men ibland leder mitt filmande mig till platser som jag känner ett starkt behov av att dokumentera. Även om jag filmar för mina egna intressen, så når mitt material ofta en större publik genom samarbeten med olika producenter. Det är en stor tillfredsställelse att veta att mitt arbete bidrar till en större förståelse och uppskattning för havets underverk.

Jag drivs av en önskan att dela med mig av det jag finner glädjande och fascinerande, för allt annat är ju, i ärlighetens namn, tråkigt. Att genom mitt filmande kunna bidra till ett bättre skydd och förståelse för våra marina ekosystem ser jag som den ultimata belöningen.

Produktioner

Små lokala produktioner för invånarna runt Öresunds för spridning i sociala medier. Korta produktioner med UR och närliggande Naturum. Även andra ideella organisationer/kommuner/myndigheter använder film materialet.

Kontaktuppgifter

Jonny Magnusson
Fadder/dykare Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen
Mobil: 0725-266979
Hemsida: www.hsdkdelfinen.se
Hemsida: www.oresundsdykning.se/

Sociala Medier