Agnestrand, Rolf

Företagsuppgifter

Jag har producerat naturfilmer åt SVT samt företagsfilmer och informationsfilmer åt olika företag och organisationer sedan 1971. Min första TV-film kom 1976 efter fem års arbete med fiskgjusar vid sjön Båven i Sörmland. Efter detta har jag hunnit med att producera ytterligare tolv naturfilmer till åt SVT, sex dokumentära informationsfilmer och två internationella företagsfilmer.

Född och uppvuxen i Rwanda har bergsgorillorna helt dominerat mina senaste produktioner.
Filmar sedan 2013 med Sony i Full-HD.

Arbetsområde

Har stor kompetens och rika erfarenheter av bergsgorillornas situation och livsbetingelser såväl i Uganda som Rwanda. Producerar naturfilmer och informationsfilmer åt framförallt biståndsorganisationer samt företagsfilm. Håller föredrag och visar film om de utrotningshotade bergsgorillorna och deras miljö.

Produktioner

Under produktion 2011-2012: ”Expedition Gorilla”. Första produktionen i Full-HD.
Färdiga produktioner (bland andra):

  • ”Bergsgorillor – i krigets skugga” (SVT)
  • ”Bergsgorillans rike” (InterFilm)
  • ”Gorillaberg” (SVT)
  • ”Uppdrag Rwanda” (SVT)
  • ”Tyst vår – igen?” (SVT)
  • ”Rapport från Peru – kontrasternas land” (SVT)
  • ”Den föräldralösa generationen” (PMU InterLife)
  • ”Bevingad fiskare” (SVT)
  • ”Kanoting på gott och ont” (SVT)
  • ”Till alla folk” (PMU InterLife)

Kontaktuppgifter

Rolf Agnestrand
Tunavallsgränden 8
632 24 ESKILSTUNA
Sverige

Telefon: 016-121918 alt +46705121918
E-post: rolfagnestrand@gmail.com