FUN 2015

FUN- Festival Unga Naturfilmare är en filmfestival med fokus på barn och ungas förhållande till natur och miljö. 
Den arrangerades för första gången i Rovdjurscentrum & Rovdjursparken 
Grönklitt Orsa Maj 2015. Grunden
till festivalen är projektet Unga
Naturfilmare där filmgrupper från hela
landet producerat naturfilmer under året.
 De får möjlighet att utbyta erfarenheter,
visa sina filmprojekt och inspireras av
 varandra och de professionella 
naturfilmare som också är knutna till
projektet. Här kan du se Programmet 2015 .

Under festivalen 2015 fick ungdomarna uppgiften att producera en 60 sekunders film. Här ser ni resultatet.