Aktuellt

På grund av ändrade regler får inte den av Naturfilmarnas årsmöte valde Ordförande Rickard Pihl längre vara vara ordförande eftersom han också arbetar i Allmänna Arvsfondens ungdomsprojekt Miljöjägarna. Ny ordförande fram till nästa årsmöte i februari 2023 blir istället Vice ordförande Rosita Molldén, medan Rickard blir Ledamot i Styrelsen.

Presentation av förre ordföranden.

Rickard Pihl 38 år och är förre ordförande i föreningen, här är en presentationsvideo om honom.


Ny styrelse på årsmötet 2021

På årets årsmöte som hölls digital den 6:e februari valdes ny styrelse och nya ordföringar. Totalt deltog 29st personer på mötet och det valdes in 4 nya förberedandemedlemmar.

Till ny ordförande valdes Rickard Pihl

Till ny vice ordförande valdes Rosita Molldén