Aktuellt

Ny styrelse på årsmötet 2023

Presentation av nye ordförande

Jag heter Svante Lysén och har arbetat som konservator på Göteborgs Naturhistoriska museum sedan 1985 fram till pensioneringen 2021. Under hela mitt liv har jag älskat naturen – en kärlek som blev allt intensivare under barndomens somrar på Käringön utanför nordvästra Orust i Bohuslän. Som tolvåring gick jag med i Fältbiologerna och med dem åkte jag några år senare iväg på min första fjälltur som gick till Sarek som kommande år fortsatte med fotoskola och en mängd ensamturer, framförallt i Rosto mellan Torne Träsk och Treriksröset som sedan fortsatte i Kanada, Grönland, Island, Sibirien, Svalbard och andra nordliga trakter på vårt klot. Drömmen var att någon gång följa årstiderna och leva ett naturnära liv i någon avlägsen vildmark under ett år.
Det var i samband med första vildmarksåret 1992-93 på gränsen mellan Manitoba och Nordvästterritoriet Kanada som stillbildskameran fick sällskap av en filmkamera. Efter hemkomsten blev det TV och föredrag. För att hinna med allt gick jag ner på halvtid, dvs heltid varannan vecka och ledigt varannan vecka. Tillfälligt tänkte jag. Men halvtiden fortsatte fram till pensioneringen, som gav möjlighet att starta egen verksamhet med foto, film, kajakguidningar, musselfiske, skriva artiklar, reseberättelser och tre böcker. Dessutom ytterligare två vildmarksår till norra Spetsbergen 1996-97 och Scoresbysundsfjorden på östra Grönland 2001-02. På senare år har det bl.a blivit ett antal filmproduktioner om natur och människor längs bohuskusten. Mer info finns på https://svantelysen.se

Till ny vice ordförande valdes Rosita Molldén

Årsmötet 2021

På årets årsmöte som hölls digital den 6:e februari valdes ny styrelse och nya ordföringar. Totalt deltog 29st personer på mötet och det valdes in 4 nya förberedandemedlemmar.

Till ny ordförande valdes Rickard Pihl

Presentation av förre ordföranden.

Rickard Pihl 38 år och är förre ordförande i föreningen, här är en presentationsvideo om honom.

På grund av ändrade regler får inte den av Naturfilmarnas årsmöte valde Ordförande Rickard Pihl längre vara vara ordförande eftersom han också arbetar i Allmänna Arvsfondens ungdomsprojekt Miljöjägarna. Ny ordförande fram till nästa årsmöte i februari 2023 blir istället Vice ordförande Rosita Molldén, medan Rickard blir Ledamot i Styrelsen.