Styrelsen

Ordförande/Webbredaktör: Svante Lysén
e-post: natura@svantelysen.se

Vice Ordförande: Rosita Molldén
e-post: rosita@smogenbaden.se

Kassör: Mattias Eliasson
e-post: obygdenfilm@gmail.com

Sekreterare/Ungdomsansvarig: Mathilda Segedahl
e-post: mathilda.segedahl@gmail.com

Ledamot/Nyhetsbrevsredaktör: Stefan Ek
e-post: Stefanvernerek@gmail.com

Ledamot/PR Ansvarig: Rickard Pihl
e-post: rickard@naturfilmarna.se

Ledamot: Linnea Andersson
e-post: linnea.anne.andersson@gmail.com

Ledamot: Claes Andrén
e-post: claes.andren@artbevarande.se