Stödmedlemmar och rådgivare

Föreningen har för närvarande 1 stödmedlem och rådgivare.

Bo Landin (Stödmedlem/Rådgivare) – www.scandinature.com