Naturfilmarnas vänner

Naturen är något alldeles speciellt för oss nordbor. Det öppna småskaliga kulturlandskapet, tusentals sjöar och våtmarker, en lång kust med en skärgård som saknar motstycke, och skogen med all sin mystisk och skönhet. Vår natur är en plats för vila och rekreation, och här hämtar vi inspiration och idéer till våra filmer. Det finns också ett värdefullt arv att förvalta när det gäller nordisk naturfilm, som speglar vårt sätt att se och uppleva naturen.

Genom att skildra vår fantastiska natur med film vill vi också skapa intresse och engagemang för natur- och miljöfrågor. Den nordiska naturfilmen kan bli ett verktyg för att skydda och bevara biologisk mångfald och hotade arter. Genom att bli Naturfilmarnas vän ger du oss möjlighet att stödja och utveckla svensk naturfilm, inspirera och engagera en ny generation av Unga naturfilmare, anordna publika naturfilmsfestivaler och fortsätta producera personlig och viktig naturfilm.


Det går också bra att sätta in ditt bidrag på Naturfilmarnas BG 4107934 eller Swisha 123 137 04 28 ange ”Naturfilmsvän” och epost adress så får du vårt nyhetsbrev.