Medlemskap

Föreningen har tre olika slags medlemskap:

Fullt medlemskap
För filmare som idag, yrkesmässigt, arbetar med att producera naturfilm. Som medlem åtnjuter du alla rättigheter och skyldigheter inom föreningen. (Kräver inbjudan från styrelsen)
Kostnad: 500:-/år

Förberedande medlemskap
Förberedande medlemskap är för dig som idag inte jobbar med att producera film, men har ett intresse. Vi ställer inga direkta förkunskaper, utan här är det ditt genuina intresse för naturfilm som är drivande. Genom ditt medlemskap som Förberedande medlem kommer du i kontakt med många av Sveriges främsta naturfilmare och mentorskap. Du får delta på alla föreningens arrangemang och föreläsningar.
Kostnad: 500:-/år
Ungdomspris, 21-25 år 250 kr/år.
Ungdomar 20 år och yngre har gratis medlemskap.

Du kan ansöka om förberedande medlemskap genom att skicka en e-post till rickard@naturfilmarna.se  Skriv lite information om dig själv och varför du vill gå med i föreningen. Glöm inte att inkludera namn och telefonnummer!

Styrelsen kommer kontakta dig inom 7 dagar.

Stödmedlemskap 100 kr/år. Eller valfritt belopp därutöver.

Medlemsavgift betalas till Bankgiro: 410-7934
eller swisha till 123 137 04 28
märk betalningen med namn och medlemsnummer

Beloppet ska vara bokfört på föreningens konto senast 60 dagar efter årsmötet.
Vid inval av nya medlemmar betalas beloppet in snarast efter styrelsens beslut.

Naturfilmarnas vänner
Genom att bli Naturfilmarnas vän ger du oss möjlighet att stödja och utveckla svensk naturfilm, inspirera och engagera en ny generation av unga naturfilmare, anordna publika naturfilmsfestivaler och fortsätta producera personlig och viktig naturfilm. Naturfilmarnas vänner får också vår nyhetsbrev via epost.
Läs mer om Naturfilmarnas vänner här

För mer information angående medlemskap kontakta styrelsen.